Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2014 r.

Zimowa przerwa świąteczna

22 - 31 grudnia 2014 r.

Ferie zimowe

19 stycznia - 1 lutego 2015 r.
województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

26 stycznia - 8 lutego 2015 r.
województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;

2 - 15 lutego 2015 r.
województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

16 lutego - 1 marca 2015 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie.

Wiosenna przerwa świąteczna

2 - 7 kwietnia 2015 r.

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

a) w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

b) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

c) w pozostałych szkołach podstawowych

d) dodatkowy termin sprawdzianu w szkołach wymienionych w pozostałych szkołach podstawowych

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej


13 stycznia 2015 r.1 kwietnia 2015 r.1 kwietnia 2015 r.


1 czerwca 2015 r.


Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnegob) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnegoc) w pozostałych gimnazjach:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnegod) dodatkowy termin w gimnazjach
wymienionych w pozostałych gimnazjach:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnegoustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
13 stycznia 2015 r.

14 stycznia 2015 r.

15 stycznia 2015 r.
21 kwietnia 2015 r.

22 kwietnia 2015 r.

23 kwietnia 2015 r.21 kwietnia 2015 r.

22 kwietnia 2015 r.

23 kwietnia 2015 r.1 czerwca 2015 r.

2 czerwca 2015 r.

3 czerwca 2015 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych)

9 stycznia 2015 r.

lub

24 kwietnia 2015 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych

9 stycznia 2015 r.

lub

26 czerwca 2015 r.

Egzamin maturalny:

- część ustna

- część pisemna

ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

od 4 do 29 maja 2015 r.

od 4 do 22 maja 2015 r.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe:

a) w okresie zimowym

- etap pisemny


- etap praktyczny


b) w okresie letnim

- etap pisemny


- etap praktyczny


ustalił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej12 stycznia 2015 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

od 13 do 14 stycznia 2015 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

od 22 do 31 stycznia 2015 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe15 czerwca 2015 r. - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

od 16 do 19 czerwca 2015 r. - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika

od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie

- część pisemna

- część praktyczna

Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed
terminem tego egzaminu.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych


26 czerwca 2015 r.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

Polityka Prywatności