Kalendarz roku szkolnego 2013/2014Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2013 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2013 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie zimowe

20 stycznia - 2 lutego 2014 r.

województwa:

lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

27 stycznia - 9 lutego 2014 r.

województwa:

podlaskie, warmińsko-mazurskie;

3 - 16 lutego 2014 r.

województwa:

kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

17 lutego - 2 marca 2014 r.

województwa:

dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, zpóźn.zm.)

Wiosenna przerwa świąteczna

17 - 22 kwietnia 2014 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół, które rozpoczęły kształcenie przed 1 września 2012 r. w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r.)

3 stycznia 2014 r.

lub

25 kwietnia 2014 r.

 

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, które rozpoczęły kształcenie przed 1 września 2012 r. w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r.

 

(rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - Dz. U. Nr 124, poz. 860, zpóźn. zm.)

10 stycznia 2014 r.

lub

13 czerwca 2014 r.

 

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

27 czerwca 2014 r.

(podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Ferie letnie

28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.

(podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)Źródło: MEN
Polityka Prywatności