aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

Egzamin ósmoklasisty 2023

Dział: edukacja

23 maja ponad 500 tys. uczniów z ponad 12 600 szkół przystąpiło do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło też około 14,5 tys. uczniów z Ukrainy.

Harmonogram od 23 do 25 maja (wtorek – czwartek):

 • 23 maja, wtorek – język polski, godz. 9:00, czas trwania: 120 minut, 
 • 24 maja, środa – matematyka, godz. 9:00, czas trwania: 100 minut,
 • 25 maja, czwartek – język obcy nowożytny, godz. 9:00, czas trwania: 90 minut. 

W przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy z poszczególnymi arkuszami może zostać przedłużony o nie więcej niż:

 • 60 minut – w przypadku języka polskiego,
 • 50 minut – w przypadku matematyki, 
 • 45 minut – w przypadku języka obcego nowożytnego.

W 2023 r. do egzaminu ósmoklasisty zostało zgłoszonych:

 • ponad 502 800 uczniów z ponad 12 600 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 1 508 000 arkuszy,
 • ponad 14 450 uczniów–obywateli Ukrainy z ok. 4 100 szkół, którzy rozwiążą zadania w ponad 43 400 arkuszach. 

Na egzamin ósmoklasisty 2023 CKE we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 215 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

 • 61 arkuszy z języka polskiego, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim,
 • 62 arkusze z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim,
 • 92 arkusze i 26 płyt z języków obcych nowożytnych, w tym arkusze z poleceniami w języku ukraińskim.

Największa grupa ósmoklasistów (97,8 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 1,9 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,3 proc. ósmoklasistów.

Spośród ok. 14 400 uczniów–obywateli Ukrainy największa grupa (73 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język rosyjski. Do egzaminu z tego języka przystąpi 25,9 proc. uczniów z Ukrainy. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i włoskiego) przystąpi łącznie 1,1 proc. spośród wszystkich zgłoszonych uczniów .

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki przesłane do szkół przez właściwą okręgową komisję egzaminacyjną. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca br. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 6 lipca br.

Arkusze wykorzystane na tegorocznym egzaminie ósmoklasisty będą publikowane na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w każdym dniu egzaminu ok. godz. 13:00.


data ostatniej modyfikacji: 2023-05-23 10:23:46
Komentarze
Polityka Prywatności