aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Doskonała nauka II – trwa nabór wniosków. Dofinansowanie

Doskonała nauka

1 lutego wystartował nabór wniosków w programie „Doskonała nauka II”. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty związane z organizacją konferencji naukowych i publikacją monografii naukowych.

Informacje o programie

Program składa się z następujących modułów:

  • „Wsparcie konferencji naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na organizacji konferencji naukowych prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych;
  • „Wsparcie monografii naukowych” – w ramach którego jest wspierana realizacja projektów polegających na:
    • tłumaczeniu na języki kongresowe (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski lub włoski) lub wydawaniu monografii naukowych o wysokim poziomie naukowym i istotnym znaczeniu dla rozwoju nauki lub wzrostu polskiej gospodarki, prezentujących osiągnięcia naukowe, w tym najnowsze wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu wprowadzenia tych osiągnięć do obiegu krajowego lub międzynarodowego, oraz
    • udostępnieniu monografii naukowych w Internecie, w ramach otwartego dostępu, w sposób nieodpłatny i bez technicznych ograniczeń.

Wsparcie finansowe

Dofinansowanie z programu mogą otrzymać m.in. uczelnie, instytuty PAN, instytuty badawcze, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, PAU, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i inne jednostki  działające na rzecz upowszechniania nauki.

Wysokość dofinansowania ze środków finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę wynosi, w przypadku modułu:

  • „Wsparcie konferencji naukowych” – nie więcej niż 400 000 zł,
  • „Wsparcie monografii naukowych” – nie więcej niż 80 000 zł
    – przy czym dofinansowanie to nie może stanowić więcej niż 90% całkowitego kosztu realizacji projektu.

Więcej informacji o programie Doskonała nauka II

Przykłady realizacji

Konferencje „Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów”, „We Cherish Family Life” („Pielęgnujemy wartości rodzinne”) „Synergia Nauki i Przemysłu – Wyzwania XXI wieku. Nauka – Przemysł – Biznes”, „Bioróżnorodność a zrównoważona transformacja regionów przemysłowych i bezpieczeństwo energetyczne” to tylko wybrane wydarzenia naukowe, które otrzymały finansowanie z programu. Umożliwiły one podjęcie naukowej dyskusji na tematy ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego.

Więcej informacji o przedsięwzięciach dofinansowanych z programu można znaleźć na stronie programy.nauka.gov.pl.


ostatnia zmiana: 2023-02-02
Komentarze
Polityka Prywatności