aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

Jak stworzyć bezpieczne miejsce pracy?

Dział: edukacja

Praca jest ważnym elementem naszej codzienności i jedną z najważniejszych aktywności w życiu człowieka. Jej wykonywanie nie powinno zagrażać zdrowiu i życiu.

Ponieważ to pracodawca organizuje miejsce pracy dla swoich pracowników, na nim spoczywa odpowiedzialność za zapewnienie im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach pracy. A zatem zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy oraz dbałość o przestrzeganie zasad BHP są jednym z podstawowych obowiązków, które ciążą na pracodawcy.

Do stworzenia bezpiecznego miejsca pracy oraz wywiązania się z ustawowych obowiązków związanych z bezpieczeństwem pracowników, pracodawca może zatrudnić zewnętrzną firmę, która działa na zasadach outsourcingu i funkcjonuje jako zewnętrzny dział BHP.

Firmy takie jak BHP Dorada, zajmują się szkoleniem pracowników, przygotowują oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, tworzą instrukcje BHP oraz wdrażają zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w codzienne funkcjonowanie firmy.

Od czego zacząć?

Podstawowe zasady organizacji bezpiecznego zakładu pracy wynikają z przepisów BHP. Dlatego też warto zacząć od wdrożenia oraz przestrzegania przepisów.

Dobrze jednak pamiętać, że zasady są skuteczne tylko wtedy, gdy pracownicy ich przestrzegają.

Dlaczego pracownicy nie przestrzegają zasad BHP?

Jedną z przyczyn może być brak znajomości przepisów BHP – pracodawca nie poinformował swoich przełożonych o zasadach bezpieczeństwa w miejscu pracy, nie zaznajomił z oceną ryzyka, nie zapewnił środków ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Szkolenia pracowników odbywają się zbyt rzadko lub są przeprowadzane w niewłaściwy sposób. Pracownicy zapominają o szczegółach, nie otrzymują pełnej wiedzy, zasady BHP nie są dla nich wystarczająco jasne.

Ogromne znaczenie ma również kultura zorientowana na bezpieczeństwo w całej organizacji. Jeśli przełożony nie przestrzega podstawowych zasad BHP, pracownicy również nie będą ich przestrzegali.

Zatem rolą pracodawcy jest dawanie dobrego przykładu oraz uświadamianie pracownikom znaczenia bezpieczeństwa. A także uzyskanie poparcia pracowników dla inicjatyw firmy na rzecz bezpieczeństwa.

Lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa, ignorowanie przepisów BHP oraz niska świadomość zagrożeń wśród pracowników są obok braku uwagi, zmęczenia i pośpiechu najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy.

Szkolenie to podstawa

Porządnie przygotowane i poprowadzone szkolenie BHP jest kluczowe. Stanowi pomost pomiędzy przepisami na papierze a praktyką. Dobry program szkoleniowy może też być punktem wyjścia do zdobycia poparcia pracowników.

Wybierając rzetelną firmę szkoleniową, dajemy pracownikom sygnał, że ich bezpieczeństwo jest ważne. Warto kłaść nacisk na to, by pracownicy traktowali szkolenia z powagą. A także by angażowali się w ich przebieg i aktywnie przyswajali wiedzę.

Ważnym elementem szkolenia jest poinstruowanie pracowników, kiedy i dlaczego muszą stosować środki ochrony indywidualnej, zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników, które występują w środowisku pracy. A także, jak ich prawidłowo używać, jak je kontrolować, jak je przechowywać i dbać o nie. Najczęściej stosowane środki ochrony indywidualnej to odzież ochronna, okulary ochronne, nauszniki, buty antypoślizgowe, kaski.

Szkolenie to również najlepsza okazja do zmotywowania pracowników do bezpiecznego wykonywania obowiązków zawodowych. Na spotkaniach szkoleniowych pracownik dowiaduje się, jakie konsekwencje mogą go spotkać, jeśli nie będzie przestrzegał zasad BHP.

Jak jeszcze zachęcać pracowników do dbania o bezpieczeństwo?

Jednym ze sposobów zwiększenia motywacji pracowników do dbania o bezpieczeństwo jest zaangażowanie ich w dyskusję i zaproszenie do udziału w opracowywaniu polityki firmy w tej kwestii. Konsultacje pozwalają dowiedzieć się, co jest ważne dla samych pracowników z punktu widzenia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Zwiększają też zaangażowanie i świadomość pracowników wobec obowiązujących w firmie zasad BHP.

W budowaniu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie pomocny może być też system kar i nagród. Pomóc może wprowadzenie klarownej procedury dyscyplinarnej dotycząca nieprzestrzegania wymogów bezpieczeństwa. Pracownicy powinni czuć się odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie i mieć świadomość, że, to co robią ma bezpośredni wpływ na miejsce pracy, ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo ich współpracowników.

Należy regularnie sprawdzać, czy pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej. A także, czy stosują się do obowiązujących na danym stanowisku pracy przepisów i zasad BHP.

Bardzo pomocne mogą być również premie lub drobne nagrody za przestrzeganie zasad BHP albo zgłaszanie pomysłów dotyczących nowych rozwiązań odnośnie bezpieczeństwa.

Na kształtowanie bezpiecznego miejsca pracy wpływ mają również regularne kontrole stanu technicznego stosowanych maszyn, usuwanie źródła zagrożeń, zabezpieczanie miejsc pracy tak, by pracownicy nie mogli z nich spaść, zderzyć się, uderzyć czy poślizgnąć.

Stworzenie bezpiecznego miejsca pracy wymaga pewnego wysiłku, a także konsekwencji oraz wiedzy na temat zagrożeń. Warto podjąć ten wysiłek w imię bezpieczeństwa i zdrowia pracowników.

Partnerem publikacji jest firma BHP Dorada, oferująca usługi i szkolenia BHP w Rzeszowie i na Podkarpaciu.

data ostatniej modyfikacji: 2023-02-02 11:36:30
Komentarze
Polityka Prywatności