aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

Ogólnopolski konkurs biologiczno – chemiczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych pt.: „Czuję Chemię!”

Celem konkursu jest rozwój i upowszechnianie wiedzy z zakresu chemii i biologii wśród uczniów szkół średnich oraz nabycie przez nich umiejętności uczenia się.

W ramach konkursu, w tym prowadzonych warsztatów edukacyjnych uczniowie będą zdobywali wiedzę pozwalającą dostrzegać związki funkcjonalne pomiędzy chemią a biologią. Konkurs ma za zadanie pokazać i uświadomić uczestnikom, jak ważny i złożony jest chemiczny aspekt funkcjonowania każdego ze zmysłów człowieka, które są integralnymi biologicznymi narzędziami umożliwiającymi postrzeganie rzeczywistości zbudowanej ze związków chemicznych. 

Konkurs trwa od 15.05.2023 r.  do 12.06.2023 r. i składa się z dwóch etapów: testu wiedzy  z zakresu wiedzy z  biologii, chemii, dotyczący tematyki zmysłów człowieka  oraz wykonaniu i prezentacji posteru naukowego na temat wybranego zmysłu/ zmysłów człowieka. Oba etapy przeprowadzone będą w formie online.

Dla zainteresowanych Uczelnia organizuje cykl spotkań online, który przybliży tematykę konkursową oraz przygotuje uczestników do udziału w konkursie.

Uczestnictwo w spotkaniach nie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

Laureaci konkursu oraz szkoły otrzymają cenne nagrody!

W załączeniu przekazujemy materiały informacyjne oraz plakat z informacją o konkursie do powieszenia na korytarzu Państwa Szkoły. Dla ułatwienia procesu rejestracji Uczestników wprowadzamy możliwość przesyłania zgłoszeń (druki do pobrania na stronie) w postaci podpisanych dokumentów PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wydarzenia@wsiiz.pl

data ostatniej modyfikacji: 2023-02-01 11:07:57
Komentarze
Polityka Prywatności