aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

Próbna matura - 28 września

Dział: edukacja

• 28 września br. (środa), godz. 9:00 – język polski,
• 29 września br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka,
• 30 września br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

CKE udostępni materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów klasy IV liceum ogólnokształcącego do części pisemnej egzaminu maturalnego w Formule 2023 z:

  1. języka polskiego na poziomie podstawowym,
  2. matematyki na poziomie podstawowym,
  3. języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym.

Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu, o godz. 9:00, tak aby umożliwić wzięcie udziału w badaniu diagnostycznym uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w diagnozie w szkole.

Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych oraz przekazywane dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO w dniu następującym po dniu, w którym przeprowadzany był test diagnostyczny z danego przedmiotu, o godz. 10:00, a w przypadku egzaminu z języków obcych nowożytnych – w piątek (30 września) o godz. 20:00.


Źródło: CKE
data ostatniej modyfikacji: 2022-09-21 11:05:07
Komentarze
Polityka Prywatności