Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

Otwarty konkurs grantowy ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji zachęca do udziału w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu „Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego”. Maksymalna wartość grantu dla jednego organu prowadzącego wynosi 350 tys. zł.

Informacje o konkursie

Konkurs to propozycja dla organów prowadzących publiczne lub niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Podmioty, które uzyskają dofinansowanie, będą zobowiązane do realizacji działań wskazanych w regulaminie programu, w tym m.in. do:

  • zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie swojego województwa dla łącznej grupy 90 osób,
  • opracowania i przeprowadzenia diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie uzyskania wsparcia dla uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych i rozwojowych,
  • monitorowania działań szkoleniowych i wdrożeniowych, w tym dbałości o ich realizację zgodnie z zasadami ustalonymi w projekcie grantowym.

Nabór wniosków

Podczas konkursu zostanie wyłonionych co najmniej szesnastu grantobiorców. Maksymalna wartość grantu dla jednego organu prowadzącego wynosi 350 tys. zł. Nabór wniosków będzie prowadzony w formie elektronicznej w rundach. Pierwsza z nich rozpocznie się 19 kwietnia br. Przed rozpoczęciem naboru planowane jest spotkanie informacyjne, które odbędzie się 8 kwietnia 2022 br. w godz. 10:00-13:00.

Więcej informacji

Dodatkowe pytania można kierować na adres mailowy: konkursppp@ore.edu.pl


data ostatniej modyfikacji: 2022-04-08 09:32:34
Komentarze
Polityka Prywatności