Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

Ruszyła rekrutacja uczestników Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie

Do końca maja 2021 WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa czeka na zgłoszenia uczniów szkół średnich chcących zmierzyć się z wiedzą na temat bezpieczeństwa. Uczelnia w tym roku po raz V organizuje Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie. Na najlepszych uczestników czekają m.in. bezpłatne studia w WSPiA, zakwaterowanie w mieszkaniu uczelnianym, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej oraz cenne upominki rzeczowe.

W czterech zorganizowanym do tej pory przez WSPiA Podkarpackich Konkursach Wiedzy o Bezpieczeństwie wzięło udział blisko 2500 uczniów szkół średnich z Podkarpacia, Małopolski, Lubelszczyzny i Świętokrzyskiego. Na Podkarpaciu były to głównie szkoły, w których działa prowadzona przez WSPiA Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa. 

Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie w dwóch etapach wyłoni osoby z największą wiedzą z zakresu szeroko rozumianej problematyki bezpieczeństwa i prawa. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody ufundowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. Do wygrania są m.in.: bezpłatne studia w WSPiA, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia, bezpłatne miejsce w Wielomieszkaniowym Domu Studenckim WSPiA oraz cenne nagrody rzeczowe. 

Więcej na temat rekrutacji szkół i uczestników można znaleźć na stronie konkursu http://www.wspia.eu/uczelnia/podkarpacki-konkurs-wiedzy-o-bezpieczenstwie 

Na zgłoszenia uczniów i szkół, w których zostanie przeprowadzony I etap konkursu czekamy do poniedziałku 31 maja 2021 r. I Etap (szkolny) odbędzie się 2 czerwca 2021 r. Uczniowie zmierzą się z testem jednokrotnego wyboru złożonym z 30 pytań. Na odpowiedź będą mieli 30 minut. Do II Etapu Konkursu przejdą uczestnicy, którzy otrzymają co najmniej 24 punkty (wyniki poznamy 16 czerwca). 

II Etap konkursu, czyli Finał odbędzie się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 22 września 2021 r. Podzielony będzie na dwie części. W pierwszej wszyscy zakwalifikowani uczniowie rozwiążą test złożony z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Na odpowiedzi będą mieli 30 minut. Do części II zakwalifikuje się 30 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. W tej części Konkursu uczniowie będą udzielać pisemnej odpowiedzi na 1 zagadnienie wybrane z zestawu 3 pytań problemowych. Maksymalnie mogą zdobyć 5 punktów. 

Uczestnicy Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie muszą wykazać się wiedzą na temat szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa w tym m.in. zasad ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, systemu instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Powinni znać podstawy prawne ścigania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz dysponować podstawową wiedzą z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Tematyka konkursu obejmuje także zagadnienia z obszaru podstaw ustroju RP, instytucji państwowych, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych w odniesieniu do zadań zapewnienia bezpieczeństwa. 

Konkurs 

Podkarpacki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą po raz czwarty. Jest on elementem realizowanego przez Uczelnię unijnego projektu „Akademia Bezpieczeństwa WSPiA”. Konkurs ma na celu szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych postaw patriotycznych, popularyzację wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Promuje umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem. Tematyka i zagadnienia Konkursu oparte są na programie realizowanym podczas zajęć w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa. 

Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest w ramach realizowanego od kilku lat przez WSPiA programu edukacyjno-badawczego „Bezpieczna Przyszłość”. Przedsięwzięcie to jest także jedną z wielu form działalności, istniejącej od 2010 r. Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa prowadzonej przez WSPiA pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty. W zajęciach w ramach Akademii co roku uczestniczy około 1200 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z największych miast województwa podkarpackiego. 

data ostatniej modyfikacji: 2021-05-13 15:35:17
Komentarze
Polityka Prywatności