Terminy:  ferie 2021, ferie 2022

Rekrutacja do programu stypendialnego KLASA Fundacji BNP Paribas

Dział: edukacja

Trwa rekrutacja do programu stypendialnego KLASA Fundacji BNP Paribas, umożliwiającego zdolnym absolwentom szkół podstawowych z mniejszych miejscowości naukę w renomowanych liceach w 5 miastach akademickich – Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie i Gdyni.

Przez 18 lat program pomógł blisko 770 stypendystom z 350 miejscowości na terenie całego kraju, inwestując w ich edukację 22 mln złotych. Absolwenci KLASY ze 100% skutecznością zdają matury i dostają się na uczelnie wyższe.

Kto może wziąć udział? Program skierowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych, którzy:
  •  pochodzą z miejscowości i wsi do 100 tys. mieszkańców,
  • znajdują się w trudnej sytuacji finansowej (dochód nieprzekraczający 1200 zł na osobę w rodzinie),
  • dobrze się uczą (średnia po I semestrze ósmej klasy podstawowej powyżej 4,5),
  • mają ponadprzeciętną motywację i lubią pomagać innym,
  • otrzymają rekomendację dyrektora szkoły lub wychowawcy.
Co oferuje „KLASA”? Uczestnicy programu otrzymają:
  • pełne wsparcie finansowe w trakcie 4-letniej nauki w liceum (m.in. pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki, comiesięczne kieszonkowe, udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych, stałą opiekę wychowawcy i pedagogów),
  • stypendium finansowe na I roku studiów,
  • udział w integracyjnym obozie językowym oraz letnim obozie stypendystów,
  • wsparcie działań wolontariackich i dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów „Klasa”. 
Stypendyści o programie KLASA:
www.youtube.com/watch?v=dTsWD2iJWvw

Jak się zgłosić? Rekrutacja do „KLASY” na rok szkolny 2020/2021 potrwa do 15 kwietnia 2020 roku. Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz rekrutacyjny znajdujący się na stronie internetowej w zakładce „KLASA” oraz przesłać komplet dokumentów (wydruk potwierdzenia wypełnienia formularza, opinia dyrektora/wychowawcy szkoły, dokumentacja dot. sytuacji finansowej rodziny) na adres Fundacji z dopiskiem „KLASA”.

Do 10 maja 2020 roku kandydaci wstępnie zakwalifikowani do „KLASY” zostaną o tym poinformowani mailowo. O finalnym przyjęciu do programu decyduje przyjęcie do szkoły partnerskiej na podstawie wyników egzaminu ósmoklasisty.

Gdzie znajdę więcej informacji? Po więcej zapraszamy na stronę https://www.bnpparibas.pl/fundacja/. Zachęcamy też do zapoznania się z załącznikami, gdzie znajdą Państwo ulotkę, plakat, grafikę do wykorzystania oraz gotowy do opublikowania komunikat prasowy. W razie pytań, czekamy na Państwa pod adresem fundacja@bnpparibas.pl bądź pod numerem telefonu: 22 56 21 902.

data ostatniej modyfikacji: 2020-03-10 11:40:48
Komentarze
Polityka Prywatności