Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

II edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Dział: edukacja

Instytut Nowych Technologii w Łodzi oraz Społeczna Akademia Nauk mają zaszczyt zaprosić uczniów Państwa szkoły do udziału w II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach, której głównym celem jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi. Olimpiada zorganizowana pod Patronatem Ministra Edukacji Narodowej jest przeznaczona dla młodzieży szkół średnich z całej Polski.

Program merytoryczny Olimpiady jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach (dotyczy Podstawy programowej kształcenia w zawodzie: technik ekonomista, technik handlowiec, technik organizacji reklamy, technik rachunkowości). Podczas 3 etapów konkursu, uczniowie szkół średnich będą walczyć o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Pierwszy etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach odbędzie się z końcem lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://olimpiada.org.pl .

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny (505-699461). Z dumą przypominamy, że podczas I edycji Olimpiady, aż 16 uczniów uzyskało tytuł laureata, zaś 17 finalisty.

Etapy konkursu

I etap – koniec lutego 2018 r.; etap szkolny – przeprowadzony zostanie w macierzystych szkołach uczestników. Polegać będzie na wypełnieniu testu wielokrotnego wyboru. Etap ten odbędzie się jednocześnie we wszystkich szkołach. Testy wypełniane będą online w oparciu o stosowny program/platformę/aplikację. Do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych 250 osób.

II etap – koniec marca 2018 r.; przeprowadzony zostanie w szkołach uczestników. Uczniowie zakwalifikowani do tego etapu również rozwiążą test online wielokrotnego wyboru. Test będzie zawierał pytania sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania, poprzez pytania weryfikujące umiejętność rozwiązania danego problemu z zakresu zarządzania firmą i przedsiębiorstwem. Testy również wypełniane będą online. Do trzeciego etapu Olimpiady zakwalifikowane zostaną 24 osoby.

III etap – kwiecień 2018 r.; ostatni etap realizowany będzie w formie zespołowego konkursu na rozwiązanie problemu/przypadku (case competition). Uczniowie losowo łączeni będą w zespoły 4 osobowe (6 zespołów), zespoły wylosują jeden przypadek. Następnie podczas spotkania warsztatowego oraz poprzez platformę online zespoły przygotują propozycję rozwiązania problemu, który będzie dotyczył m.in.: zarządzania firmą, marketingu, zarządzania ludźmi, tworzenia innowacji. Komisja będzie oceniała:
(1) jakość, innowacyjność oraz kreatywność proponowanych rozwiązań,
(2) jakość prezentacji zespołu,
(3) umiejętność pracy w zespole – na podstawie efektów, podczas prezentacji oraz z rejestracji przebiegu pracy na platformie online.

W ramach tego etapu odbędzie się również, zaplanowane na kwiecień 2018 roku, spotkanie warsztatowe dla 24 uczniów, którzy zakwalifikują się do tego etapu oraz nauczycieli. Spotkanie w wymiarze 3 godzin odbędzie się w Łodzi, a planowany program spotkania to:
(1) wykłady eksperckie, prezentacje na temat sposobów analizowania przypadków, metod rozwiązywania problemów,
(2) warsztaty umiejętności praktycznych dotyczących pracy w zespole oraz kreatywności i rozwiązywania problemów,
(3) losowanie zespołów i przypadków.

Opracowane rozwiązania będą przesyłane w formie ustandaryzowanej prezentacji do Organizatorów. Uczniowie będą mieli 3 tygodnie na przygotowanie i przesłanie prezentacji.

W kwietniu 2018 roku, podczas oficjalnej Gali Finałowej, która odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Społecznej Akademii Nauk, nastąpi także rozstrzygnięcie konkursu i wyłonienie laureatów (zwycięskie 3 zespoły, 12 osób).

Gala Finałowa obejmie:
(1) prezentację zespołów (do 15 min.),
(2) obrady Komisji (w tym czasie Uczniowie i Nauczyciele mają posiłek oraz krótki wykład),
(3) rozstrzygnięcie Olimpiady i wręczenie nagród.

Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej

data ostatniej modyfikacji: 2018-02-09 08:33:57
Komentarze

Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności