Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Ruszył projekt eRolnictwo w SGGW

Tag: SGGW
Dział: dla maturzysty, edukacja, Studia, Warszawa

SGGW rozpocznie w tym roku nabór na studia eRolnictwo, które będą realizowane w systemie e-learningu. Podczas konferencji, która odbyła się 15 maja br. został zainicjowany projekt "Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów".


W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wraz z partnerami realizuje projekt, który przyczyni się do wdrożenia nowoczesnych form nauczania w szkolnictwie wyższym.

Celami projektu są między innymi:
 • Wdrożenie kształcenia na odległość na kierunku Rolnictwo, czyli uruchomienie zaocznych studiów eRolnictwo.
 • Podniesienie kompetencji kadry akademickiej poprzez szkolenia. Umożliwienie absolwentom tych studiów zdobycia praktyki w tym zakresie – także w jednostkach zagranicznych.
 • Wdrożenie rozwiązań stosowanych w zagranicznych uczelniach w zakresie LCT w nauczani.
 • Wsparcie studentów i absolwentów w aktywnym wejściu na rynek pracy, w tym poprzez analizę losów absolwentów.
 • Podjęcie współpracy z przedsiębiorstwami przy opracowywaniu programów nauczania.

Powyższe cele będą osiągane między innymi poprzez:
 • Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla studentów.
 • Wdrożenie technologii eRolnictwo, czyli kształcenia na odległość.
 • Przeprowadzenie szkoleń ECDL umożliwiających zdobycie tzw. komputerowego prawa jazdy.
 • Przeprowadzenie kursów dla nauczycieli akademickich na temat problemów studentów niepełnosprawnych.
 • Opracowanie programów nauczania dla internetowych studiów eRolnictwo.
 • Wyjazdy i staże w zagranicznych jednostkach naukowych.

Studia eRolnictwo

Studia na kierunku eRolnictwo prowadzone będą według aktualnych programów zaocznych studiów inżynierskich i zaocznych studiów magisterskich uzupełniających realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW. Studia inżynierskie obejmować będą 8 semestrów, a magisterskie 3 semestry. Studia będą prowadzone w trybie zaocznym, wspomaganym formułą e-learningu. W semestrze odbywać się będzie 6 zjazdów merytorycznych i siódmy zjazd sesyjny. W trakcie zjazdów realizowana będzie całość godzin przewidzianych w programie na ćwiczenia i laboratoria oraz 40% godzin wykładów. Pozostałe godziny wykładów (60%) odbędą się w formule e-learningu.

Pilotażowe studia zaoczne wspomagane e-learningiem obejmą po 30 studentów na każdym poziomie studiów tj. inżynierskim i magisterskim. Pierwsza rekrutacja na Studia w tym systemie odbędzie się już w tym roku akademickim.

W wyniku realizacji tego projektu, oprócz studentów, zostanie przeszkolonych ponad 2 400 osób, w tym 200 osób niepełnosprawnych.

Zadaniem projektu jest nie tylko e-learning, ale także badanie relacji pomiędzy uczelniami ale także pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami. Jest to doskonały sposób na przeniesienie nauki do praktyki.

Koszty projektu: 12,1 mln PLN

W projekcie uczestniczą:

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 20:19:40
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
EF_220.jpg
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
Akademia_WSB_przeglad.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura UTH 19
miniatura
Polityka Prywatności