aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2023, ferie 2024

Konkurs Faces of America

Rozpoczęła się ósma edycja popularnego wśród młodzieży konkursu językowego „Faces of America”. Zgłoszenia do pierwszego etapu konkursu należy przesyłać do 19.02.2023 r.

Głównym celem konkursu jest promowanie znajomości języka angielskiego, podniesienie poziomu umiejętności językowych wśród uczniów szkół ponadpodstawowych, a także popularyzowanie szeroko rozumianej wiedzy na temat kultury amerykańskiej.

Inicjatywa organizowana jest na UMCS od 2015 roku. Do ubiegłorocznej edycji konkursu zgłosiło się aż osiemdziesiąt szkół ponadpodstawowych z całego kraju, dlatego do uczestnictwa w tegorocznej odsłonie „Faces of America” równie serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z całego kraju.

Konkurs składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie uczniowie mają za zadanie przygotowanie pracy konkursowej w formie eseju (limit słów: 250) na jeden z trzech proponowanych tematów:

„What is the USA most famous for?”,

„Does emigration to the USA still make sense in Europe?”,

„Would you like to study at one of American universities? Why/why not?”.

Zgłoszenia do pierwszego etapu konkursu należy przesyłać do 19.02.2023 r. na adres mailowy: konkurs.foa@mail.umcs.pl

Nadesłane eseje oceni komisja konkursowa, według takich kryteriów jak: wartość merytoryczna, język oraz innowacyjność. Uczestnikiem konkursu może być drużyna złożona z trzech przedstawicieli szkoły, która do 19.02.2023 r. zgłosi swój udział przesyłając mailowo: pracę konkursową, nazwę szkoły, dane osobowe członków drużyny (imiona, nazwiska) oraz nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna drużyny. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu konkursu nastąpi 1.03.2023 r. i zostanie opublikowane na stronie www.umcs.pl
Na podstawie przesłanych prac konkursowych wyłonionych zostanie 10 drużyn, które zostaną zakwalifikowane do etapu drugiego.

60-minutowy etap drugi będzie polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości kultury i języka angielskiego, po czym do trzeciego etapu – finałowego wybranych zostanie pięć najlepszych zespołów, które wezmą udział w quizie kulturowym wzbogaconym o elementy multimedialne.

Etap drugi i trzeci odbędą się 21.03.2023 r., tradycyjnie, podczas Drzwi Otwartych UMCS.

Zarówno dla uczestników, jak i laureatów konkursu przewidziano atrakcyjne nagrody. Najlepsi mogą liczyć m.in. na wygranie sprzętu elektronicznego.

Konkurs Językowy „Faces of America” jest organizowany przez Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS oraz Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS.

Regulamin konkursu: https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2023/0124/134915-faces-of-america-regulamin-konkursu.pdf 


data ostatniej modyfikacji: 2023-01-25 15:27:53
Komentarze
Polityka Prywatności