Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Warsztaty dla uczniów szkół średnich w Akademii Ignatianum

Akademia Ignatianum organizuje zajęcia dla uczniów szkół średnich. Jest to inicjatywa edukacyjna adresowana do młodzieży zainteresowanej poszerzeniem horyzontów, pogłębieniem wiedzy, wypracowaniem praktycznych umiejętności warsztatowych i kompetencji społecznych.

Warsztaty prowadzone są w Akademii Ignatianum w Krakowie, nieodpłatnie, przez pracowników naukowych, dydaktyków AIK.
Koordynator Projektu: dr Danuta Smołucha, mgr Katarzyna Daraż-Duda.
 1. Czy warto studiować filozofię (45-60 minut) – dr hab. Bogdan Lisiak
 2. Bóg Różewicza  (45-60 minut) – dr Józef Maria Ruszar
 3. Herbert i średniowieczna rzeźba (45-60 minut) – dr Józef Maria Ruszar
 4. Przygotowanie konferencji prasowej, czyli o tym jak zostać dobrym rzecznikiem (45-60 minut ) – dr Leszek Gęsiak
 5. Czego uczymy się na własnych błędach? (wykład interakcyjny, 60 minut) – dr hab. Krzysztof Mudyń
 6. Śmierć językowego savoir-vivre'u czy pokoleniowa językowa rewolucja obyczajowa (zmiany we współczesnej polszczyźnie mówionej i pisanej; (konwersatorium 60 minut) – dr Ewa Justyna Chłap-Nowak.
 7. Czy literatura nadąża za najnowszą historią: przegląd krytyczny współczesnej poezji i prozy, (konwersatorium 60 minut) – dr Ewa Justyna Chłap-Nowak
 8. O sposobach patrzenia – miasto jako opowieść (zajęcia z antropologii wizualnej; ok. 45 minut – w formie prezentacji-warsztatu) – dr Dariusz Grzonka
 9. Storytelling – jak powstają opowieści miejskie (warsztat z pisania piosenek o „życiu”, zajęcia z zakresu antropologii języka; 45-60 minut) – dr Dariusz Grzonka
 10. Gesty nasze codzienne (język ciała, warsztaty-prezentacja, zajęcia z zakresu socjologii dramatu, interpretacja zachowań ruchowych i mimiki; 45-60 minut) – dr Dariusz Grzonka
 11. Czytanie dalekie i bliskie - czyli jak w ciągu kilku minut przeczytać 1000 książek (45-60 minut) – dr Danuta Smołucha
 12. Zrób to za mnie – czyli jak wykonać ważne zadanie „cudzymi rękami”. Crowdsourcing – geneza pojęcia i kilka wybitnych przykładów zastosowania w humanistyce (45-60 minut) – dr Danuta Smołucha
 13. Eye tracking w humanistyce i socjologii – czyli czy tak naprawdę wiemy, na co patrzymy? (45-60 minut) – dr Danuta Smołucha
 14. Pokaż mi to, a zrozumiem! – potęga wizualizacji w humanistyce (45-60 minut) – dr Danuta Smołucha
 15. Manipulacja w mediach, czyli jak środki masowego przekazu pytają i wydają polecenia oraz uczą nas skojarzeń  case study (w tym przykłady subtelnego łączenia informacji z komentarzem, np. co powoduje, że 15 latka w materiałach dziennikarskich przestaje być dziewczynką i staje się dziewczyną; 45-60 minut) – mgr K. Daraż-Duda
 16. Profesjonalizm? Umarł. „Wpadki” współczesnych dziennikarzy i media-workerów – case study + dyskusja (w tym konsekwencje braku profesjonalizmu, włącznie z odpowiedzialnością karną; 45-60 minut) – mgr K. Daraż-Duda
 17. Proboszczka, biskupka i chirurżka – czy feminizacja języka mediów XXI wieku jest konieczna? – case study + dyskusja (45-60 minut) – mgr K. Daraż-Duda
 18. Ideały narodu można odczytać na podstawie prezentowanych reklam
  (- G. N. Douglas) – ordynarność i dosadność w służbie reklamy – case study + dyskusja (w tym: jak dalece konieczność zarabiania wpływa na treści medialne; 45-60 minut) – mgr K. Daraż-Duda
 19. Prowokacje dziennikarskie – ujawniać to, co pewne osoby czy instytucje pragnęłyby zachować w tajemnicy – prawne i etyczne granice prowokacji dziennikarskich – case study (w tym eksperymenty społeczne dziennikarzy mediów lokalnych; 45-60 minut) – mgr K. Daraż-Duda
 20. Nie jest prawdą, że wolno ci wszystko, bo prowadzisz śledztwo dziennikarskie – prawne i etyczne aspekty dziennikarstwa śledczego – case study + dyskusja (45-60 minut) – mgr K. Daraż-Duda
 21. Social media jako źródło informacji dla dziennikarza – Niebezpieczne i/lub szkodliwe treści w bezpiecznym Internecie – case study (uwaga: social media to nie tylko portale społecznościowe; w tym: kiedy sprawa przestaje być tylko tematem materiału dziennikarskiego, czyli kiedy i komu zgłaszać niebezpieczne i/lub szkodliwe treści; 45-60 minut) – mgr K. Daraż-Duda
 22. Czy socjotechnika jest potrzebna? – Bezpieczeństwo i dostęp do informacji w Internecie jako temat dla dziennikarza – case study(w tym m.in.: parental trolling, sexting, grooming) – jak zbierać informacje, jak pisać oraz: w tym: kiedy sprawa przestaje być tylko tematem materiału dziennikarskiego, czyli kiedy i komu zgłaszać; 45-60 minut) – mgr K. Daraż-Duda
 23. Cyberstalking, czyli uporczywe nękanie w Internecie – uporczywe nękanie a złośliwe niepokojenie – case study (w tym: jak się bronić, jak zbierać dowody, komu zgłosić; 45-60 minut) – mgr K. Daraż-Duda

data ostatniej modyfikacji: 2018-12-20 11:38:14
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
EF_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
uwm_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura studenci UMK
Polityka Prywatności