Edukacja - artykuły

Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Technik archiwista - bezpłatny kierunek w Szkole Policealnej Gloker

Nauka tego zawodu realizowana jest w ramach Szkoły Policealnej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej. Kwalifikację zawodową z tytułem technika można uzyskać po 2 latach nauki.

Rolą archiwisty jest porządkowanie i katalogowanie dokumentacji, która jest obecna w każdej firmie bądź instytucji. Pomimo powszechnej digitalizacji dokumenty nadal przechowywane są również w formie tradycyjnej, a jej poprawne archiwizowanie wymaga zatrudnienia wykwalifikowanego specjalisty. Z uwagi na wspomnianą digitalizację, archiwista czynnie uczestniczy w organizowaniu archiwum elektronicznego, a następnie w prowadzeniu wirtualnego katalogu. Jako osoba najlepiej na terenie placówki rozeznana w funkcjonowaniu archiwum, na prośbę poszczególnych pracowników odnajduje i przekazuje konkretne dokumenty. Archiwista nadzoruje także przepływ dokumentów wewnątrz firmy, dbając o to, by trafiły one do odpowiedniego archiwum zarówno w wersji elektronicznej, jak i tradycyjnej. 
PRACA

Technik archiwista ma możliwość podjęcia pracy w: archiwach urzędów państwowych i samorządowych np. sądach, muzeach, szpitalach, a także w kancelariach prawnych i notarialnych, bankach lub prywatnych firmach zajmujących się wykonywaniem usług archiwizacyjnych.


data ostatniej modyfikacji: 2018-10-31 13:03:31
Komentarze

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
ef_220.jpg
boks_2015_uniwersalny.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni w Polsce
WSSIP_220.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSBiNoZ 4
miniatura sport
miniatura
Polityka Prywatności