Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Ostatnie zapisy na III edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego współorganizowaną przez UG

Tylko do 30 września trwa nabór zgłoszeń do udziału w bezpłatnych zajęciach z zakresu finansów, zarządzania i przedsiębiorczości, prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Zarządzania w Sopocie). Spotkania realizowane są w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, a patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

EUD to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z uczelniami wyższymi już od prawie dziewięciu lat. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych oraz zachęcanie ich do bliższego zapoznania się zagadnieniami ekonomicznymi. Dodatkową wartością projektu jest organizacja równoległych spotkań dla rodziców i opiekunów studentów EUD. Tematyka tych zajęć dotyczy m.in.: wychowania, kształtowania kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych dzieci oraz świadomego korzystania z mediów masowych. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Zajęcia w ramach EUD odbywają się na siedmiu uczelniach: Uniwersytecie Gdańskim (na Wydziale Zarządzania w Sopocie), w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, a także na Uniwersytecie w Białymstoku i Uniwersytecie Szczecińskim. W trakcie semestru realizowanych jest sześć spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny i przeprowadzane są w formule edutainment (nauki poprzez zabawę). Pierwsza część to wykład wprowadzający, dzięki któremu Studenci EUD dowiadują się między innymi: czym jest marketing, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola banków w gospodarce, a także czy warto przystąpić do strefy euro. Druga to praktyczne warsztaty, podczas których każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. Spotkania prowadzone są przez wykładowców szkół wyższych i ekspertów Fundacji. Na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Zarządzania w Sopocie) zajęcia w semestrze zimowym rozpoczną się 4 października i potrwają do 6 grudnia br.

Akademicki charakter nadaje projektowi nie tylko fakt, że zajęcia odbywają się w siedmiu publicznych uczelniach, ale także to, że każdy młody student otrzymuje indeks, w którym zostaje odnotowana jego obecność na spotkaniach EUD. Uczestnicy, którzy na ostatnich zajęciach przystąpią do rozwiązywania testu wiedzy ekonomicznej, mają szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród i otrzymanie dyplomu laureata EUD. W każdym z ośrodków nagradzane są trzy osoby. Zaliczenie semestru uzyskuje każdy uczestnik, który weźmie udział w co najmniej czterech spotkaniach. Rokrocznie grono uczestników oraz absolwentów rośnie i liczy już około 10 000 uczniów!

W nadchodzącej edycji rozdanych zostanie ponad 700 indeksów. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl

Patronat honorowy nad EUD sprawuje Minister Edukacji Narodowej.

O UGdata ostatniej modyfikacji: 2016-09-23 10:55:23
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif
ATAS_220.gif
EF_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura studenci
miniatura
Polityka Prywatności