Terminy: ferie 2019   ferie 2020

Uniwersytet Gdański zaprasza na III edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD)

Strona www: ug.edu.pl

7 września ruszają zapisy na kolejną edycję Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, ogólnopolskiego programu zachęcającego uczniów ostatnich dwóch klas szkół podstawowych do zapoznania się z zagadnieniami ekonomicznymi. Na Pomorzu zajęcia będą odbywać się w murach Uniwersytetu Gdańskiego - na Wydziale Zarządzania w Sopocie. Pomysłodawcą i organizatorem projektu jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, a organizatorem lokalnym w regionie pomorskim jest Uniwersytet Gdański. Udział w zajęciach jest bezpłatny.EUD to ogólnopolski program edukacji ekonomicznej organizowany we współpracy z uczelniami wyższymi już od prawie dziewięciu lat. Przedsięwzięcie ma na celu promowanie przedsiębiorczości wśród uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych oraz zachęcanie ich do bliższego zapoznania się zagadnieniami ekonomicznymi. Dodatkową wartością projektu jest organizacja równoległych spotkań dla rodziców i opiekunów studentów EUD.

Tematyka tych zajęć dotyczy m.in.: wychowania, kształtowania kompetencji społecznych i postaw przedsiębiorczych dzieci oraz świadomego korzystania z mediów masowych. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.
Zajęcia w ramach EUD odbywają się na siedmiu uczelniach: Uniwersytecie Gdańskim (na Wydziale Zarządzania w Sopocie), w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na Uniwersytetach Ekonomicznych w Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu, a także na Uniwersytecie w Białymstoku i Uniwersytecie Szczecińskim.

W trakcie semestru realizowanych jest sześć spotkań, z których każde trwa dwie godziny lekcyjne. Zajęcia mają charakter interaktywny i przeprowadzane są w formule edutainment (nauki poprzez zabawę). Pierwsza część to wykład wprowadzający, dzięki któremu Studenci EUD dowiadują się między innymi: czym jest marketing, jak poznać jego strategie, do czego potrzebni są ekonomiści, jaka jest rola banków w gospodarce, a także czy warto przystąpić do strefy euro. Druga to praktyczne warsztaty, podczas których każdy uczestnik ma szansę wcielić się w rolę kierownika projektu, negocjatora czy inwestora giełdowego. Spotkania prowadzone są przez wykładowców szkół wyższych i ekspertów Fundacji.

Akademicki charakter nadaje projektowi nie tylko fakt, że zajęcia odbywają się w siedmiu publicznych uczelniach, ale także to, że każdy młody student otrzymuje indeks, w którym zostaje odnotowana jego obecność na spotkaniach EUD. Uczestnicy, którzy na ostatnich zajęciach przystąpią do rozwiązywania testu wiedzy ekonomicznej, mają szanse na zdobycie atrakcyjnych nagród i otrzymanie dyplomu laureata EUD. W każdym z ośrodków nagradzane są trzy osoby. Zaliczenie semestru uzyskuje każdy uczestnik, który weźmie udział w co najmniej czterech spotkaniach. Rokrocznie grono uczestników oraz absolwentów rośnie i liczy już około 10 000 uczniów!

Znaczenie wiedzy finansowej we współczesnym świecie wzrasta, a umiejętność praktycznego jej wykorzystania staje się jedną z podstawowych kompetencji każdego człowieka. Dlatego konieczne jest prowadzenie edukacji ekonomicznej już od najmłodszych lat. Równie ważne jest kształtowanie przedsiębiorczych postaw, nabycie umiejętności pracy w grupie i rozwiązywania sytuacji problemowych. Są to zadania edukacyjne, których realizację powinniśmy rozpoczynać już wśród uczniów szkół podstawowych i kontynuować z gimnazjalistami. Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy daje nam taką możliwość
- wyjaśnia dr Sabina Nowak, Opiekun EUD w Gdańsku/Sopocie przy Uniwersytecie Gdańskim.
W nadchodzącej edycji rozdanych zostanie ponad 700 indeksów. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: www.uniwersytet-dzieciecy.pl.
 
Patronat honorowy nad EUD sprawuje Minister Edukacji Narodowej.


 

data ostatniej modyfikacji: 2016-09-06 16:04:28
Komentarze

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif
JPEdukacja_220_pytania.gif
EF_220.jpg
przeglad_nauka_jezyka_zagranica.gif

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Warszawie
Polityka Prywatności