Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 – 31 grudnia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

4 stycznia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

25 stycznia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

14 stycznia - 24 lutego 2019 r.

Ferie, zobacz mapę Polski z terminami ferii w poszczególnych województwach, Ferie 2019  »

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

26 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 9 i 10 oraz oddziałów dotychczasowych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września)

21 czerwca 2019 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Ferie letnie


Nauka języka za granicą
boks_2015_uniwersalny.jpg
ef_220.jpg
JPEdukacja_220_pytania.gif
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
w Polsce
uwm_220_pl.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności