aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
Terminy ferii:  ferie 2025, ferie 2026

Studencka Poradnia Prawna ALK dla licealistów

Studencka Poradnia Prawna ALK zaprasza na warsztaty online dla licealistów. Uczniom przybliżona zostanie problematyka z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Cykl spotkań składa się z wykładów prowadzonych przez studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego, działających w Studenckiej Poradni Prawnej. Zajęcia będą odbywać się w piątki o godzinie 15:30. Uczniom przybliżona zostanie problematyka z zakresu prawa i postępowania karnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Warsztaty mają na celu szerzenie świadomości prawnej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

22.01.2021, godz. 15:30

II. Prawo własności intelektualnej

Fashion law – czy moda rządzi się swoimi prawami?”

Czy znak towarowy i wzór przemysłowy to pojęcia tożsame? Jakie przepisy regulują prawo dotyczące mody? O jakich przepisach muszą pamiętać światowej sławy marki? Omówienie instytucji oraz regulacji unijnych dotyczących fashion law.

29.01.2021, godz. 15:30

III. Prawo rodzinne

Obowiązek alimentacyjny – wzajemne zobowiązania członków rodziny”

Kiedy taki obowiązek powstaje? Jaka jest wysokość świadczenia alimentacyjnego? Czy to świadczenie jest świadczeniem okresowym czy jednorazowym? Omówienie obowiązku alimentacyjnego rodziców na rzecz dzieci oraz dzieci na rzecz rodziców, na podstawie instytucji uregulowanych w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

05.02.2021, godz. 15:30

IV. Prawo pracy

Uprawnienia i obowiązki zatrudnionych poniżej 18 roku życia”

Jakie prawa przysługują pracownikom? Czy osoba poniżej 18 roku życia może podjąć pracę? Jakie są prawa i obowiązki pracodawcy? Omówienie stosunku pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem poniżej 18 roku życia na podstawie wybranych zagadnień kodeksu pracy.

12.02.2021, godz. 15:30

V. Prawo karne

Oszustwo w Internecie – przeciwdziałanie i szybka reakcja”

Jaka kara grozi za oszustwo? Jakie znamiona powinien wypełnić czyn, aby sąd zakwalifikował go jako przestępstwo oszustwa? Jak nie paść ofiarą przestępstwa z art. 286 k.k.? Omówienie instytucji oszustwa internetowego wobec aktualnych przepisów kodeksu karnego.

26.02.2021, godz. 15:30

VI. Prawo cywilne

Granice swobody wypowiedzi, a naruszenie dóbr osobistych”

Czym jest naruszenie dóbr osobistych? Czy w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dopuszczalne jest ograniczenie swobody wypowiedzi? Omówienie regulacji dotyczących dóbr osobistych na podstawie instytucji Kodeksu cywilnego oraz regulacji unijnych.

05.03.2021, godz. 15:30

VII. Prawo podatkowe

Prawnopodatkowe aspekty prowadzenia działalności gospodarczej”

Czy opłaca się prowadzić działalność gospodarczą? Jakie kwoty należy przeznaczyć na zobowiązania podatkowe? Omówienie przepisów podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

12.03.2021, godz. 15:30

VIII. Prawo gospodarcze

Jak założyć działalność gospodarczą?”

Kto może rozpocząć działalność gospodarczą? Jakie kroki ku temu powinien uczynić? Jakie warunki należy spełnić? Omówienie procesu zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

19.03.2021, godz. 15:30

IX. Prawo cywilne

Błąd jako wada oświadczenia woli w kontekście zawieranych umów”

Czym są wady oświadczenia woli w prawie cywilnym tj. błąd, groźba etc.? Czy błąd i pomyłka to pojęcia tożsame? Jak uchylić się od złożonego oświadczenia woli? Omówienie instytucji prawa cywilnego na podstawie umowy sprzedaży.

26.03.2021, godz. 15:30

X. Prawo cywilne i karne

Obrona konieczna – różnice i podobieństwa pomiędzy instytucją prawa cywilnego oraz prawa karnego”

Czym jest obrona konieczna w rozumieniu kodeksu cywilnego? Czym jest obrona konieczna w rozumieniu kodeksu karnego? Omówienie dobra własnego oraz jakiegokolwiek dobra chronionego prawem w kontekście instytucji uregulowanej przez prawo cywilne oraz prawo karne.


ostatnia zmiana: 2021-01-15
Komentarze
Polityka Prywatności